Pridať inšpiráciu

Pridať inšpiráciu cez
účet na Instagrame

Inšpirujte ostatných! Vypublikujte príspevok na Instagrame s hashtagom #inspiraciepepco. Po našom schválení sa váš príspevok automaticky nahrá na webovú stránku. Pomôžte ostatným nájsť svoju inšpiráciu - pridajte hashtagy, ktoré najlepšie vystihujú tému príspevku a použité produkty. A nezabudnite sa zoznámiť s pravidlami našej propagačnej akcie.

Inšpirujte ostatných! Vypublikujte príspevok na Instagrame s hashtagom #inspiraciepepco. Po našom schválení sa váš príspevok automaticky nahrá na webovú stránku. Pomôžte ostatným nájsť svoju inšpiráciu - pridajte hashtagy, ktoré najlepšie vystihujú tému príspevku a použité produkty. A nezabudnite sa zoznámiť s pravidlami našej propagačnej akcie.

SVOJIMI INŠPIRÁCIAMI SA MÔŽETE POCHVÁLIŤ AJ BEZ ÚČTU NA INSTAGRAME CEZ NÁŠ
FORMULÁR
ZDIEĽAJTE FOTKU ALEBO PRIDAJTE LINK NA VIDEO NA YOUTUBE
  PRIDAŤ MATERIÁL
  Musíte pridať fotku alebo link na YouTube
  ALEBO
  Vyhlasujem, že som si prečítal(a) pravidlá propagačnej akcie Inšpirácie PEPCO, ktorý je k dispozícii na adrese: www.inspiracie.pepco.sk, súhlasím s jeho ustanoveniami a potvrdzujem splnenie všetkých podmienok pre účasť na tejto akcii. V súlade s podmienkami propagačnej akcie "Inšpirácie PEPCO", dostupné na adrese: www.inspiracie.pepco.sk súhlasím so spracovaním nasledovných osobných údajov:
  - meno a priezvisko/užívateľské meno
  - e-mail meno a priezvisko/užívateľské meno
  - e-mail Súhlasím s používaním svojej podobizne v projekte a s používaním podobizne svojho dieťaťa/zverenej osoby, za ktoré/ú mám rodičovskú zodpovednosť, v rámci účasti na propagačnej akcii "Inšpirácie PEPCO". Potvrdzujem, že súhlasím s pravidlami tejto akcie. Zároveň potvrdzujem, že projekt nezahŕňa obrázky dieťaťa staršieho ako 16 rokov. Správcom Vašich osobných údajov je Pepco Slovakia s.r.o., sídlo: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava (ďalej ako Administrátor). V spoločnosti PEPCO bol vymenovaný inšpektor pre ochranu osobných údajov. Môžete ho kontaktovať ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv súvisiacich so spracúvaním údajov prostredníctvom e-mailu: iodo@PEPCO.eu. Osobné údaje sa budú spracovávať na základe Vášho súhlasu na účely spojené s kontaktovaním výhercu Organizátorom v prípade výhry v súťaži a za účelom odovzdania výhry. Osobné údaje sú tiež spracúvané na právne účely, v prípade stažností užívateľov alebo tretích strán a na plnenie zákonných povinností uložených Administrátorovi na základe (vložiť právny zdroj).