Vaša poloha

Prístup k vašej polohe je potrebný iba na zobrazenie predajní, ktoré sú k vám najbližšie. Informácie o vašej polohe nie sú používané žiadnym iným spôsobom.

Ak používate mobilné zariadenie, najskôr sa uistite, že aplikácia alebo internetový prehliadač majú povolenie na prístup k vašej polohe.

Ak majú aplikácia aj internetový prehliadač povolenie na prístup k vašej polohe, ubezpečte sa, že ste udelili prístup k danej polohe aj stránke https://inspiracie.pepco.sk/